บริการขั้นต้น

 บริการขั้นต้น

 1. ตรวจสอบที่ดิน การตัดสินจะมองหาที่ดินที่จะสร้างอพาร์ทเมนท์ ก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนจะตัดสินใจที่จะลงทุน    
     เพราะที่ดิน  แต่ละที่ ไม่เหมือนกัน บางที่ดินไม่สามารถ ก่อสร้างอาคารได้ อาจทำให้คุณ เสียผลประโยชน์การ      
     ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมาย  ที่เกี่ยวข้อง ควรตราวจสอบว่าที่ดินเป็นที่ดินประเภทอะไร ตกอยู่ในสีอะไรที่ผังเมือง
     รวมกรุงเทพมหานคร  
 
  2. การออกแบบเบื้องต้น       
     –  การวิเศราะห์ด้านกฏหมายอาคาร ตรวจสอบผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร      
     –  การออกแบบผังบริเวณ และ ผังแปลนแต่ล่ะชั้น
    
  3. การแจ้งข้อมูลประมาณการด้านก่อสร้าง