รางวัลและความภาคภูมิใจ

        หนังสือเพื่อการพัฒนาวงการสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง โดยหนังสือ  ได้ ทำการคัดเลือกวิศวกรที่มีประวัติและผลงานทางด้านวิศวกรรม และนวัตกรรม ที่ได้รับการยอมรับจากสถาปนิกและวิศวกรภายในประเทศ ทำการคัดเลือกและตรวจสอบ เพื่อเป็นวิศวกรตัวอย่างสำหรับการพัฒนาวงการวิศวกรรมในอนาคตต่อไป ด้วยเกรียติอย่างสูง คุณโยฑิณ โนรีเวช กรรมการผู้จัดการของบริษัทเอ็น.อาร์.วี.คอนสตรัคชั้น จำกัด ได้รับเลือกให้ลงใน หนังสือ 100 วิศวกร(100 Engineers) โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิศวกร 1 ใน 100 คนที่มีประวัติและผลงานทางด้านวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับ จากสถาปนิกและวิศวกรภายในประเทศ ให้เป็นวิศวกรที่มีผลงานโดดเด่น และมีประสบการณ์ภายใต้คำปฏิภาน “ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ นำพาไปสู่ความสำเร็จ”  

        เป็นนิตยสารที่มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการตลาดการเงิน บัญชี แพ็กเกจจิ้ง การทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ และสาระต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกๆด้าน และบริษัทเอ็น.อาร์.วี.คอนสตรัคชั้น จำกัดได้รับเลือกจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจ SME ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้ลงในหนังสือนิตยสาร SME Thailand โดยได้รับเลือกให้เป็นบริษัท SME ในกิจการรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการบริหารโครงการและบริหารอพาร์ตเมนต์มืออาชีพ ครอบคลุมการให้บริการด้านการก่อสร้าง และบริหารอพาร์ตเมนต์อย่างครบวงจร โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง  

คุณโยฑิณ โนรีเวช ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ในฐานะศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม