ความเป็นมาของบริษัทฯ

        NRV CONSTRUCTION CO.,LTD  ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2538 โดยคุณโยฑิณ โนรีเวช (การศึกษาปริญญาโท สาขาโยธาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) จากความชำนาญในสายงาน จึงเป็นแรงบรรดาลใจให้ก่อตั้งบริษัท รับงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

        อาคารขนาดกลางรวมถึง งานระบบต่าง ๆรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมด ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็น.อาร์.วี คอนตรั่คชั่น จำกัด   นอกเหนือจากการเป็นผู้บริหารในธุรกิจก่อสร้างแล้ว คุณโยฑิณ โนรีเวช ยังเป็นผู้บริหารธุรกิจอพาร์ทเมนท์ของตนเองอีกด้วย คุณโยฑิณ โนรีเวช จึงมีความเข้าใจถึงระบบการก่อสร้าง และการบริหารการจัดการของธุรกิจอพาร์ทเมนท์เป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ในการทำงาน และผลงานที่มีคุณภาพตลอดมา คุณโยฑิณ โนรีเวช จึงได้รับเกียรติเสนอชื่อลงในนิตยสาร “100 วิศวกร”และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักธุรกิจ SME ลงในนิตยาสาร “SME THAILAND”ซึ่งจัดทำโดยธนาคารกรุงเทพ รวมถึงได้รับมอบโล่ห์เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2550 จากภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาลัยศรีปทุม ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ และทำคุณประโยชน์ต่อสถาบัน ปัจจุบัน

        บริษัท เอ็น.อาร์.วี คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกันผลงานของบริษัท ทั้งยังได้รับเกียรติ เสนอชื่อลงในนิตยสาร”ทำอพาร์ทเมนท์ให้รวย” และ “ทำเนียบ ส.ว.ท”อีกด้วยปัจุบันเราพัฒนาและขยายขอบเขตงานด้านการออกแบบ และการก่อสร้างเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ และครบวงจร แบบ One Stop Service เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาศและความไว้วางใจจากท่าน