1369061407

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
และก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์

       หลากหลายผลงาน ที่เราได้สร้างสรรค์ไว้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า  21  ปี   บริษัทก่อสร้าง บริษัทก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์  อาคารสำนักงาน ก่อสร้างอาคารทาว์นโฮม  ก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรม รวมถึงงานก่อสร้าง อาคารต่างๆ ในด้านการบริหาร

        การก่อสร้างอพาร์เมนท์ทำให้เรารู้ปัญหาของการสร้างอพาร์ทเม้นท์ อย่างเชี่ยวชาญให้บริการด้านสิ่งปลูกสร้างอาคาร อาคารขนาดใหญ่,ขนาดกลาง เช่น ก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับอาคาร  ประเภทอาคารสำนักงาน อาคารทาวน์เฮ้าส์   อาคารทาวน์โฮม บริการครบวงจร  ออกแบบและก่อสร้างโดย สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการสร้างด้วยคุณภาพ  และมาตราฐาน  คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ธรรมชาติและพลังงานบริการด้วยความจริงใจ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

ความเป็นมาของบริษัทฯ

        NRV CONSTRUCTION CO.,LTD  ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2538 โดยคุณโยฑิณ โนรีเวช (การศึกษาปริญญาโท สาขาโยธาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) จากความชำนาญในสายงาน จึงเป็นแรงบรรดาลใจให้ก่อตั้งบริษัท รับงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

        อาคารขนาดกลางรวมถึง งานระบบต่าง ๆรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมด ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็น.อาร์.วี คอนตรั่คชั่น จำกัด   นอกเหนือจากการเป็นผู้บริหารในธุรกิจก่อสร้างแล้ว คุณโยฑิณ โนรีเวช ยังเป็นผู้บริหารธุรกิจอพาร์ทเมนท์ของตนเองอีกด้วย คุณโยฑิณ โนรีเวช จึงมีความเข้าใจถึงระบบการก่อสร้าง และการบริหารการจัดการของธุรกิจอพาร์ทเมนท์เป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ในการทำงาน และผลงานที่มีคุณภาพตลอดมา คุณโยฑิณ โนรีเวช จึงได้รับเกียรติเสนอชื่อลงในนิตยสาร “100 วิศวกร”และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักธุรกิจ SME ลงในนิตยาสาร “SME THAILAND”ซึ่งจัดทำโดยธนาคารกรุงเทพ รวมถึงได้รับมอบโล่ห์เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2550 จากภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาลัยศรีปทุม ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ และทำคุณประโยชน์ต่อสถาบัน ปัจจุบัน

        บริษัท เอ็น.อาร์.วี คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกันผลงานของบริษัท ทั้งยังได้รับเกียรติ เสนอชื่อลงในนิตยสาร”ทำอพาร์ทเมนท์ให้รวย” และ “ทำเนียบ ส.ว.ท”อีกด้วยปัจุบันเราพัฒนาและขยายขอบเขตงานด้านการออกแบบ และการก่อสร้างเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ และครบวงจร แบบ One Stop Service เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาศและความไว้วางใจจากท่าน

SOLAR CELL แผงโซล่าเซลล์​

          แผงโซล่าเซลล์ (Solar panel หรือ Photovoltaics) คือ การนำเอา โซล่าเซลล์ จำนวนหลายๆเซลล์ มาต่อวงจรรวมกัน อยู่ในแผงเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรง(DC)

ปัจจุบัน แผงโซล่าเซลล์ มีอยู่ทั้งหมด 3 ประเภท คือ
– โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)
– โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)
– แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells)